Te rugam asteapta.

Verific numarul de bucati disponible in stoc.

Informații obligatorii privind drepturile persoanelor fizice de a proteja datele cu caracter personal (Privacy notice)

 

 

Informații despre compania care procesează datele dvs.:

ILIMAT EOOD, CIF 200396338, Sediu si punct de lucru: Oras Sofia 1582 Sofia, districtul Drujba 2, bl. 304, inc. G, Telefon 0316 306 888, email: gdpr@woomie.ro, website: www.woomie.ro

Informații despre Responsabilul cu protecția datelor personale:

Law Firm “Vladimirov Kiskinov”, CIF 175645870, Oras Sofia, 6 Nayden Gerov str., fl. 4, Telefon: + 359-2-988-18-28, email: DPO@vladimirov-kiskinov.eu

Informații privind autoritatea de supraveghere competentă pentru protecția datelor cu caracter personal:

Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Oras Sofia 1592, bul.„ Prof. Tsvetan Lazarov” № 2, Telefon: 00359 2 915 3 518, website: www.cpdp.bg

Motivul pentru colectarea, prelucrarea și stocarea datelor dvs. personale

Art. 1. Administratorul colectează și procesează datele dvs. personale în legătură cu utilizarea magazinului online www.woomie.ro și încheierea de contracte cu societatea pe baza art. 6, par. 1, Regulamentul (CE) 2016/679 (GDPR), în special pe următoarele motive:

- Primirea acordului dvs. ca client in mod explicit;

- Executarea obligatiilor Administratorului in contract cu dumneavoastra

- Respectarea obligației legale aplicabile Administratorului;

- În scopul intereselor legitime ale Administratorului sau ale unei terțe părți;

- Luand act la cererea dvs. pentru incheierea unui contract dacă sunteți solicitant al unui loc de munca

- Pentru efectuarea unui contract sau luarea de măsuri pentru a încheirea acestora cu un partener comercial.

Obiective și principii în colectarea, prelucrarea și stocarea datelor dvs. personale

Art. 2. (1) Noi colectăm și procesăm datele personale pe care ni le furnizați în legătură cu utilizarea magazinului online www.woomie.ro și încheierea unui contract cu compania, inclusiv în următoarele scopuri:

- crearea unui cont și acordarea de funcționalitate completa în utilizarea magazinului online;

- individualizarea unei părți la contract;

- scopuri contabile;

- scopuri statistice;

- protecția securității informațiilor;

- asigurarea îndeplinirii contractului de furnizare a serviciului respectiv.

- trimiterea unui newsletter la cererea dumneavoastră;

(2) Noi colectăm și procesăm datele personale pe care ni le furnizați prin aplicarea unui post de munca cadrul Companiei, inclusiv în următoarele scopuri:

- individualizarea solicitantului;

- contactare si comunicarea cu dvs.

- selectarea candidaților.

(3) Colectăm și procesăm datele personale cu privire la numele reprezentantului legal al persoanei juridice - partener comercial cu care încheiem un contract în scopul individualizării părții la contract și a executării acesteia.

(4) Respectăm următoarele principii la prelucrarea datelor dvs. Personale:

- legalitate, buna credință și transparența;

- limitarea scopurilor prelucrării;

- relevanță pentru procesarea obiectivelor și minimizarea colectării datelor;

- precizia și actualitate datelor;

- restricționarea stocării în vederea atingerii obiectivelor;

- integritate și confidențialitate procesării și asigurarea unui nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal.

(5) La prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal, administratorul poate procesa și stoca date cu caracter personal pentru a-și proteja interesele legitime:

- îndeplinirea obligațiilor sale față de Agenția Națională de Administrare a Veniturilor, Ministerul de Interne și alte autorități de stat și municipale.

Ce fel de date personale colectează, procesează și stochează compania noastră

Art. 3. (1) Compania efectuează următoarele operațiuni cu datele personale furnizate de dvs. în următoarele scopuri:

- Încheierea și executarea unui contract de muncă - scopul acestei operațiuni este selectarea angajaților sau a persoanelor în baza unui contract civil, încheierea contractului relevant și administrarea și executarea acestuia de către companie. Având în vedere numărul redus de personal recrutat și volumul redus de date cu caracter personal prelucrate, Responsabilul cu protecția datelor consideră că evaluarea impactului nu necesită o evaluare a impactului pentru operațiunea actuală de prelucrare a datelor.

Înregistrarea unui utilizator in magazinul online și executarea unui contract de vanzare– cumparare la distanta - scopul acestei operațiuni este de a crea un cont pentru utilizarea magazinului electronic pentru achiziționarea de bunuri și furnizarea detaliilor de contact pentru livrarea bunurilor achiziționate.Înregistrarea și crearea unui cont pentru utilizarea magazinului online nu reprezintă un pas obligatoriu în furnizarea serviciului și este accesibil într-o măsură semnificativă fără crearea unui cont folosind opțiunea "Comandați ca vizitator" - Încheierea evaluării impactului:Pe baza evaluării impactului realizat, responsabilul cu protecția datelor personale consideră că operațiunea "Înregistrarea unui utilizator al magazinului electronic și executarea unui contract de vanzare - cumparare la distanță" este permisă pentru executare și oferă garanții suficiente pentru a proteja drepturile și interesele legitime ale persoanelor în conformitate cu cerințele GDPR.

Încheierea și executarea unei tranzacții comerciale cu un client sau un partener - scopul acestei operațiuni este încheierea și executarea unui contract cu un partener comercial sau client și administrarea acestuia. Având în vedere domeniul limitat al datelor cu caracter personal colectate și faptul că o parte din acestea sunt colectate din surse disponibile publicului, responsabilul cu protecția datelor personale consideră că nu este necesară o evaluare a impactului pentru a efectua o evaluare a impactului operației.

 • Trimiterea buletinului informativ (newsletter) - scopul acestei operațiuni este de a administra procesul de trimitere a buletinelor informative către clienții care au declarat că doresc să primească.Având în vedere domeniul limitat al datelor cu caracter personal colectate, Responsabilul cu protecția datelor consideră că nu este necesară o evaluare a impactului pentru a efectua o evaluare a impactului operației.

Exercitarea dreptului de retragere sau de a face o plângere - scopul acestei operațiuni este administrarea procesului de exercitare a dreptului de retragere sau plangere de la client. Având în vedere domeniul limitat al datelor cu caracter personal colectate, Responsabilul cu protecția datelor consideră că nu este necesară o evaluare a impactului pentru a efectua o evaluare a impactului operației.

(2) Administratorul gestionează următoarele categorii de date cu caracter personal și informații pentru următoarele scopuri și pentru următoarele motive:

Datele de identificare (e-mail, nume, etc.).

Scopul pentru care sunt colectate datele: 1) contactarea utilizatorului și trimiterea informațiilor către acesta, 2) in scopul înregistrarea utilizatorului în magazinul online și 3) trimiterea unui buletin informativ.

Motivul pentru procesarea informațiilor dvs. personale - Prin acceptarea termenilor și condițiilor și prin înregistrarea în magazinul online sau prin comandarea fără înregistrare sau prin încheierea unui contract scris între Administratorul și dvs., se creează o relație contractuală pe baza caruia prelucram datele personale dvs. - Art. 6, par. 1, b. (b) GDPR. Datele dvs. pentru trimiterea unui buletin informativ sunt procesate cu consimțământul dvs. explicit - Art. 6, par. 1, b. (e) GDPR.

Date despre livrare (nume, telefon, adresa etc.)

 • Scopul pentru care se colectează datele: Executarea obligațiilor administratorului pe baza unui contract de cumpărare - vanzare si livrare a bunurilor achiziționate.

Motivul pentru procesarea informațiilor dvs. personale - Prin acceptarea termenilor și condițiilor și prin înregistrarea în magazinul online sau prin comandarea fără înregistrare sau prin încheierea unui contract scris între Administratorul și dvs., se creează o relație contractuală pe baza caruia prelucram datele personale dvs. - Art. 6, par. 1, b. (b) GDPR.

Informații suplimentare furnizate de dvs. - Dacă doriți să adăugați profilul dvs., puteți completa numele, prenumele, numărul de telefon.

Obiectivul pentru care sunt colectate datele: Completarea de informații despre utilizatorului în contul său de utilizator.

 • Motive pentru prelucrarea datelor: Dvs. ati furnizat in mod explicit consimțământul de a procesa datele personale pentru unul sau mai multe scopuri specifice - 6, paragraful 1, b. (a) GDPR în momentul înregistrării în magazinul online. Furnizarea acestor date nu este necesară pentru înregistrarea în magazinul online.

(2) Administratorul nu colectează și nu prelucrează date personale referitoare la următoarele:

- dezvăluie originea rasială sau etnică;

- dezvăluie convingerile politice, religioase sau filozofice sau apartenența sindicală;

-· date genetice și biometrice, date privind sănătatea sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală.

(3) Datele cu caracter personal sunt colectate de către Administrator de la persoanele cărora li se adresează.

(4) Compania nu face decizii automate cu date.

Art. 4. (1) Compania efectuează următoarele operațiuni cu datele personale furnizate de dumneavoastră ca solicitanți de locuri de muncă în următoarele scopuri:

 • Încheierea și îndeplinirea unui contract de muncă sau civil: Pentru selectarea solicitanților de locuri de muncă, prelucram datele personale pe care le-ați trimis în CV-ul dvs. Încheierea evaluării impactului: Concluzia evaluării impactului: Având în vedere capacitatea limitată a persoanelor ale căror date sunt prelucrate și, având în vedere cantitatea limitată de date cu caracter personal colectate, Responsabilul cu protecția datelor consideră că o evaluare a impactului nu este necesară pentru această operațiune.

(2) Datele cu caracter personal sunt colectate de către Administrator de la persoanele cărora li se adresează.

(3) Compania nu face decizii automate cu date.

Art. 5. (1) Compania efectuează următoarele operațiuni cu datele personale furnizate de dumneavoastră ca reprezentanți legali sau agenți ai persoanelor juridice - parteneri comerciali, în următoarele scopuri:

 • Încheierea și executarea unei tranzacții comerciale: Pentru încheierea și executarea unei tranzacții comerciale cu o societate comercială, procesăm doar numele complet al reprezentantului legal sau al persoanei autorizate de societate. Concluzia evaluării impactului: Având în vedere capacitatea limitată a persoanelor ale căror date sunt prelucrate și, având în vedere cantitatea limitată de date cu caracter personal colectate, responsabilul cu protecția datelor consideră că o evaluare a impactului nu este necesară pentru această operațiune.

(2) Datele cu caracter personal sunt colectate de către Administrator de la persoanele cărora li se adreseaza și din Registrul Comerțului la Agenția de Înregistrare.

(3) Compania nu face decizii automate cu date.

Termen de păstrare a datelor dvs. Personale

Art. 6. (1) Administratorul păstrează datele dvs. personale pentru o perioadă nu mai lungă decât existența contului dvs. de magazinul online. După ștergerea contului dvs., administratorul ia toate măsurile necesare pentru a șterge și a distruge toate datele dvs. fără întârzieri nejustificate sau pentru a le anonima (adică a le aduce într-o formă care nu vă dezvăluie personalitatea).

(2) Administratorul vă informează dacă perioada de valabilitate a datelor necesita sa fie extinsă pentru a se conforma unei obligații legale, sau pentru intereselor legitime ale Administratorului sau în alt mod.

Art. 7. (1) Administratorul păstrează datele personale ale candidaților pentru un loc de muncă pe durata anunțului și până la selecție, iar în cazul în care dorim să păstrăm datele dvs. pentru a vă contacta ulterior ca pe un candidat la angajare, vă vom solicita consimțământul explicit.

(2) Administratorul păstrează datele cu caracter personal ale reprezentanților legali ai partenerilor săi comerciali pentru perioada de executare a contractului pentru respectarea intereselor legitime și obligațiilor legale ale Administratorului, aceasta perioada poate depăși termenul contractului încheiat.

Transmiterea datelor dvs. personale pentru prelucrare

Art. 8. (1) Administratorul poate să transmită, în mod discreționar, toate sau o parte din datele dvs. personale procesatorilor pentru îndeplinirea scopurilor de procesare, cu care ați fost de acord, sub rezerva cerințelor Regulamentului (CE) 2016/679 (GDPR)

(2) Administratorul vă anunță în cazul intenției de a transfera unele sau toate datele dvs. personale către țări terțe sau organizații internaționale.

Drepturile dvs. în colectarea, prelucrarea și stocarea datelor dvs. Personale

Retragerea consimțământului pentru procesarea datelor dvs. Personale

Art. 9. (1) Dacă nu doriți ca o parte sau toate datele dvs. personale să fie prelucrate de către Companie pentru anumite scopuri sau în orice scop de procesare, puteți oricând să vă retrageți consimțământul de procesare prin completarea formularului din cont sau prin cerere în text liber.

(2) Administratorul vă poate cere să vă certificați identitatea și identitatea persoanei la care se refera datele, solicitându-vă să introduceți o adresă de e-mail și o parolă pentru a accesa site-ul, la biroul Companiei in fata unui angajat de-al nostru

(3) Prin retragerea consimțământului de a procesa datele personale necesare pentru crearea și întreținerea unui cont in magazinul online, contul dvs. va deveni inactiv. Desigur, veți putea să navigați magazinul online și produsele oferite și să faceți comenzi ca invitați sau să faceți o nouă înregistrare.

Dreptul la acces

Art. 10. (1) Aveți dreptul să solicitați și să obțineți de la Administrator o confirmare daca se prelucreaza date dvs. Personale.

(2) Aveți dreptul de a accesa datele referitoare la dvs., precum și informațiile referitoare la colectarea, prelucrarea și stocarea datelor dvs. Personale.

(3) Administratorul vă va furniza, la cerere, o copie a datelor personale prelucrate referitoare la dvs. în formă electronică sau în altă formă adecvată.

(4) Furnizarea accesului la date este gratuită, însă administratorul își rezervă dreptul de a impune o taxă administrativă în cazul repetabilității sau a cererii excesive.

Dreptul la corecție sau completare

Art. 11. Aveți dreptul să solicitați administratorului:

 • corectează datele personale inexacte asociate cu dvs.;
 • pentru a completa datele personale incomplete asociate cu dvs.

Dreptul de a șterge ( „de a fi uitat“)

Art. 12. (1) Aveți dreptul să solicitați administratorului să ștearga toate sau o parte din datele personale legate de dvs. și Administratorul are obligația de a le șterge fără întârzieri nejustificate atunci când există oricare dintre următoarele motive:

 • date cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;
 • Vă retrageți consimțământul pe care se bazează prelucrarea datelor și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • Obiectați asupra prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la dvs., inclusiv în scopul comercializării directe, și nu există motive legitime de prelucrare care să aibă un avantaj;
 • date personale au fost prelucrate în mod ilegal;

  -      datele cu caracter personal trebuie să fie șterse pentru a se conforma unei obligații legale prevăzute de legislația UE sau de legislația unui stat membru care se aplică Administratorului;

-        au fost colectate date cu caracter personal în legătură cu furnizarea de servicii ale societății informaționale.

(2) Administratorul nu are obligația de a șterge datele cu caracter personal dacă le păstrează și le prelucrează:

 • pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și dreptul la informare;
 • să respecte o obligație legală care impune prelucrare prevăzuta de legislația UE sau de legislația statului membru care se aplică Administratorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea atribuțiilor oficiale care îi sunt conferite;
 • din motive de interes public în domeniul sănătății publice;
 • în scopuri de arhivare în interes public, de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice;

 pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept.

(3) În cazul în care vă exercitați dreptul de a fi uitati, Compania va șterge toate datele dvs. cu excepția următoarelor informații:

informații necesare pentru a verifica dacă este respectat dreptul dvs. de a fi uitati - adresa de e-mail, adresa IP;

 • informații tehnice despre funcționarea magazinului online, care informații nu se pot conecta în niciun fel cu personalitatea dvs.;
 • e-mail cu care v-ați înregistrat la magazinul online.

(4) Pentru a vă exercita dreptul de a fi uitat, trebuie să urmați pașii următori:

 • Trimiteți o solicitare prin contul dvs. in magazinul online;
 • Furnizați un cod unic de identificare pentru a finaliza acțiunea, care vă va fi trimis prin e-mail la adresa de e-mail asociată înregistrării in magazinul online;
 • Identificați-vă ca titular de cont și confirmați cererea în scris;

(5) După verificarea identității persoanei care a facut cererea și a persoanei căreia îi sunt adresate datele în conformitate cu pașii de mai sus, vom șterge toate datele pe care le procesăm în conformitate cu paragraful alin. 3, iar în locul lor vom pune codul unic de identificare pe care vi l-am trimis.

Dreptul de limitare

Art. 13. Aveți dreptul să solicitați administratorului să restricționeze prelucrarea datelor legate cu dvs. atunci când:

 • contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care permite administratorului să verifice corectitudinea datelor cu caracter personal;
 • Prelucrarea este ilegală, dar nu Dvs. doriți ca datele personale să fie șterse, ci doar să fie limitate;
 • Administratorul nu mai are nevoie de date cu caracter personal în scopul prelucrării, dar Dvs. le cereți pentru a-si stabili, exercitarea sau apararea revendicarile legale ;
 • Ați argumentat împotriva prelucrării în așteptarea verificării faptului că temeiurile legale ale Administratorului au un avantaj față de interesele dvs.

(2) În cazul în care vă exercitați dreptul de limitare, Compania va înceta prelucrarea datelor dvs., dar nu va elimina publicatiile pe care le-ați făcut în magazinul online.

Dreptul la portabilitate

Art. 14. Dacă v-ați dat acordul cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale sau dacă prelucrarea este necesară pentru executarea contractului cu Administratorul sau dacă datele dvs. sunt procesate în mod automat, puteti după ce v-ați identificat în fața Administratorului:

 • cereți Administratorului să vă furnizeze datele dvs. personale într-un format lizibil și să le transfere unui alt Administrator;
 • solicitați Administratorului să transfere direct datele dvs. personale unui administrator pe care îl furnizați atunci când este posibil din punct de vedere tehnic.

Dreptul de a primi informații 

Art. 15. Puteți solicita Administratorului să vă informeze despre toți destinatarii cărora le-au fost dezvăluite datele cu caracter personal pentru care a fost cerută corectarea, ștergerea sau limitarea prelucrării. Administratorul poate refuza să furnizeze aceste informații dacă acest lucru nu ar fi posibil sau ar necesita eforturi disproporționate.

Dreptul la obiecții

Art. 16. Aveți dreptul să faceți obiecții în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal de către Administrator care se referă la acesta, inclusiv în cazul în care acesta este procesat în scopuri de profilare sau marketing direct.

Drepturile dumneavoastră în încălcarea securității datelor personale

Art. 17. (1) În cazul în care Administratorul detectează o încălcare a securității datelor dvs. personale care pot prezenta un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, acesta vă va informa fără întârziere despre încălcarea și măsurile luate sau care urmează a fi luate .

(2) Administratorul nu este obligat să vă anunțe dacă:

 • a luat măsurile de protecție tehnică și organizatorică corespunzătoare cu privire la datele afectate de încălcarea securității;
 • a luat ulterior măsuri pentru a se asigura că încălcarea nu va conduce la un risc ridicat pentru drepturile dumneavoastră;

- Notificarea ar necesita eforturi disproporționate.

Persoanele cărora li se furnizează datele dvs. Personale

Art. 18. În scopul prelucrării datelor dvs. personale și furnizării serviciului în deplină funcționalitate și în funcție de interesele dvs., Administratorul poate furniza datele persoanelor care plelucreaza aceste date, Procesoare de date - consultați lista Procesoarelor de date. Aceste persoane care prelucreaza date personale respectă toate cerințele legale și de securitate la prelucrarea și stocarea datelor dvs. Personale.

Art. 19. Administratorul nu transferă datele dvs. către țări terțe.

Art. 20. În cazul încălcării drepturilor dvs. în temeiul legilor menționate mai sus sau în vigoare privind protecția datelor, aveți dreptul să depuneți o plângere la Comisia pentru protecția datelor personale după cum urmează: Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Oras Sofia 1592, bul.„ Prof. Tsvetan Lazarov” № 2, 00359 2 915 3 518, www.cpdp.bg

Art. 21. Vă puteți exercita toate drepturile de protecție a datelor dvs. personale prin intermediul formularelor anexate la aceste informații. Desigur, aceste formulare nu sunt obligatorii și puteți face reclamații în orice formă care conține o declarație despre aceasta și vă identifică ca deținător de date.

Art. 22. În cazul în care consimțământul se referă la un transfer, administratorul descrie posibilele riscuri pentru transferul de date către țări terțe în absența unei decizii privind o protecție adecvată și masuri de protectie adecvate.